Kalendarium 2019:
 
23 - 27 Jan  Intentionskonstellationer - IoPT
 
20 - 24 Mars Intentionskonstellationer - IoPT FULLBOKAD
 
24 - 27 Mars Retreat - "Återanknyta till dig själv"
 
17 - 21  April Intentionskonstellationer - IoPT
 
21 - 24 April Retreat - "Återanknyta till dig själv"
 
15 - 19 Maj Intentionskonstellationer - IoPT
 
19 - 22 Maj Retreat - "Återanknyta till dig själv"
 
1 -7 Juli Sommarretreat m Intentionskonstellationer - IoPT
 
21 - 25 Aug Intentionskonstellationer - IoPT
 
25 - 28 Aug Retreat - "Återanknyta till dig själv"

2 - 6 Okt Intentionskonstellationer - IoPT

6 - 9  Okt Retreat - "Återanknyta till dig själv"

14 - 17 Nov OSHO RISK Intentionskonstellationer - IoPT

27 Nov - 1 Dec Intentionskonstellationer - IoPT

28 Dec - 1 Jan Nyårsretreat med Intentionskonstellationer - IoPT